Strona główna Artykuły Inwestuj w….zdrowie!

Inwestuj w….zdrowie!

3127
0
PODZIEL SIĘ

Tadeusz Huciński

Diagnoza Problemu:

Przewidywany znaczący wzrost kosztów pokrywanych z budżetu Państwa związany z występowaniem chorób naczyniowo-sercowych.

Bezpośrednie koszty niewydolności serca 1,703 miliarda PLN (koszty bezpośrednich płatników) 672 milionów PLN (tylko usługi NFZ) Wydatki na niewydolność serca jako % całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną 3,2% Szacunkowe roczne wydatki krajowe na leki na niewydolność serca 38,2 miliona PLN. Koszty pośrednie 151 milionów PLN (tylko zasiłki z tytułu niezdolności do pracy)

Przewiduje się, że w ciągu następnych 20 lat koszty leczenia niewydolności serca podwoją się i w przyszłości będą stanowić jeszcze większe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej.

Prognozy jednoznacznie wskazują, że zachorowalność na niewydolność serca w najbliższych latach znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się populacji. Przewiduje się, że w nadchodzącym 10-leciu zachorowalność na niewydolność serca będzie największa spośród wszystkich chorób układu sercowo-naczyniowego.

Dodatkowym obciążeniem poza systemem opieki zdrowotnej związanym z niewydolnością serca są koszty społeczne i ekonomiczne związane z niezdolnością do pracy. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla osób żyjących z niewydolnością serca w 2010r. wynosiły 151 milionów złotych, z czego 89% stanowiły renty z tytułu niezdolności do pracy. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej w Polsce choroba ta dotyczy większej liczby pacjentów w wieku produkcyjnym. W tej grupie osób jedynie 23% jest czynnych zawodowo, a wśród tych pracujących, niewydolność serca jest powodem wielu związanych z chorobą dni nieobecności w pracy. Ma to duży wpływ na polską gospodarkę.

Mimo częstego występowania i dużych kosztów społecznych profilaktyka niewydolności serca nie została wyszczególniona w dokumentach dotyczących polityki zdrowotnej w Polsce. Niewydolność serca stanowi istotny koszt ekonomiczny w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce

Szacunkowa liczba osób z niewydolnością serca (zachorowalność) 600 000 -750 000.

Szacunkowa zachorowalność na niewydolności serca (% populacji ogólnej) 2,6%

Szacunkowe występowanie (liczba nowych przypadków na rok) 220 000

Współczynnik występowania 310,4 na 100 000.

Działania:

Jak ograniczyć wydatki związane z problematyką zachorowań i leczenia chorób sercowo – naczyniowych?

Stosując regularne ćwiczenia z umiarkowaną intensywnością przez 30 minut, 5 dni w tygodniu. Badania opublikowane w Journal of the American Heart Association (2016) jasno pokazują zależność wysokości kosztów leczenia w kontekście regularnego treningu, badania zostały przeprowadzone na grupie 26 000 amerykanów, którzy byli z i bez choroby sercowo-naczyniowej, zaoszczędzili 2,500 USD na rocznych kosztach leczenia, dzięki regularnemu ćwiczeniu.

Badania i analizy:

Wpływ ekonomiczny umiarkowanej aktywności fizycznej wśród osób z i bez stwierdzonej choroby sercowo-naczyniowej: badanie panelu wydatków medycznych 2012 Tło- Aktywność fizyczna (PA) ma ustalony korzystny wpływ na wyniki chorób sercowo-naczyniowych (CVD) i jakość życia. Celem niniejszej pracy było oszacowanie wpływu ekonomicznego umiarkowanie intensywnych PA na wydatki medyczne i wykorzystanie z kohorty reprezentatywnej w kraju z i bez CVD.

Metody i wyniki – Przeanalizowano dane z ankiety panelu wydatków medycznych w 2012 roku. Nasza populacja badanych, była ograniczona do niezinstytucjonalizowanych osób dorosłych w USA> 18 lat.

Zmienne zainteresowane obejmowały CVD (chorobę wieńcową, udar, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca lub chorobę tętnic obwodowych) i modyfikowalne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (CRF, nadciśnienie, cukrzycę, hipercholesterolemię, palenie tytoniu i / lub otyłość).

Wykorzystano dwuczęściowe modele ekonometryczne do badania danych kosztowych; do oceny nakładów na mieszkańca wykorzystano uogólniony model liniowy z rozkładem gamma i logiem łącza. Ostateczna próba badania obejmowała 26 239 badanych osób.

Ogółem, 47% zaangażowało się w umiarkowanie energiczne PA> 30 minut,> 5 dni / tydzień, przenosząc na 111,5 milionów dorosłych w Stanach Zjednoczonych stratyfikujących według statusu CVD; 32% zgłosiło umiarkowanie intensywne PA wśród osób z CVD w porównaniu z 49% bez CVD. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnicy zgłaszający umiarkowanie intensywne PA ponosili znacznie niższe wydatki na opiekę zdrowotną i wykorzystanie zasobów, wykazując krokowo niższe całkowite roczne wydatki na opiekę zdrowotną jako przejście z CVD na nie CVD (i każdą kategorię CRF).

Aktywność-umiarkowanie-energiczna PA> 30 minut,> 5 dni / tydzień wiąże się ze znacznie niższymi wydatkami na opiekę zdrowotną i wykorzystaniem zasobów przez osoby z i bez ustalonej CVD

Analiza finansowa

Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hipercholesterolemia, otyłość i palenie. Bez CVD: skorygowany o wiek, płeć, dochód rodziny, rasę / pochodzenie etniczne, typ ubezpieczenia, region geograficzny i zmodyfikowany wskaźnik współwystępstwa Charlsona (bez elementów sercowo-naczyniowych). CVD: dostosowane do współzmiennych „bez CVD” plus czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

Ważne

Mimo częstego występowania oraz dużych kosztów społecznych i ekonomicznych niewydolność serca nie została wyszczególniona w dokumentach dotyczących bieżącej polityki zdrowotnej w Polsce.

Ponieważ wystąpieniu niewydolności serca można zapobiegać, konieczne są skoordynowane działania na rzecz profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych działania te powinny być ściśle związane z organizacją właściwych struktur realizujących zadania związane usportowieniem społeczeństwa .

Wnioski:

Zainwestowanie w edukację prozdrowotną kreującą aktywność fizyczną zapewni:

1. Zmniejszenie kosztów pośrednich państwa(zasiłki z tytułu niezdolności do pracy).

2. Zmniejszenie rocznych wydatków krajowych na leki na niewydolność serca obecnie 38,2 miliona, możliwość zatrzymania procesu wzrostu wydatku.

3. Poprawienie bilansu realizacji potrzeb związanych z chorobą sercowo – naczyniową do % całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną na poziomie 3,2%

4. Spowolnienie procesu planowanego wzrostu kosztów bezpośrednich płatników obecnie1,703 miliarda PLN, 672 milionów PLN usługi NFZ.

Obszar działań

Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych programów edukacyjnych i aktywizujących dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i dziadków. Wyszkolenie odpowiedniej kadry odpowiedzialnej za realizację programów. Powołanie placówki naukowo-badawczej, której głównym zadaniem będzie stworzenie obszaru dla rozwoju innowacji w aktywności fizycznej i sporcie, swoistego inkubatora start-upów z tego obszaru. Stworzenie rozbudowanego portalu – „FB dla Aktywnych”. Portal oprócz zadań czysto informacyjnych służyć będzie m.in. jako narzędzie do wyszukiwania i rezerwacji obiektów sportowych, powiązania ze sobą ludzi chcących wspólnie być aktywnymi.

Stworzenie narzędzia wsparcia i rozwoju dla organizacji pozarządowych pracujących w obszarze edukacji prozdrowotnej.

Opracował: prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSanacyjny etatyzm (1926-1939)  
Następny artykułDekalog Granta, dokończenie
Uwielbiam podróże, zwiedziłem do tej pory (17 września 2015) 142 kraje, w tym tak egzotyczne, jak: Surinam, obie Gujany, Fiji, Vanuatu, Madagaskar, Malawi, Bhutan. Rwanda, Burundi, Haiti czy Myanmar. W samej Ameryce Łacińskiej, do niedawna moim ulubionym regionie, byłem przynajmniej 70 razy. Myślę, że wreszcie należałoby zacząć te wspomnienia spisywać, tym bardziej, że jest co: 4 Mundiale piłkarskie, wyrok 10 lat więzienia w Peru, spotkanie w cztery oczy z generałem Pinochetem, potem w Chiapas, z subkomendante Marcosem, wyciągałem ludzi z więzień (Panama, Abu Dabi). wspólnik ukradł mi hotel na Karaibach i parę innych historyjek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.